ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของการไหลเวียนของเลือด

ลักษณะที่การเปลี่ยนแปลงของการไหลเวียนของเลือดเพื่อวัดกิจกรรมในพื้นที่ต่าง ๆ ของสมอง ซึ่งวัดกิจกรรมไฟฟ้าที่สร้างขึ้นโดยเซลล์ประสาท ส่วนต่าง ๆ ของสมองของเราจำเป็นต้องมีการเชื่อมต่อที่ดีระหว่างพวกเขาเพื่อที่จะทำหน้าที่ต่าง ๆ โดยการค้นหาวิธีที่เหมาะสมในการกระตุ้นเครือข่ายนี้เราสามารถปรับปรุงการเชื่อมต่อเหล่านี้ได้เพื่อชดเชยเส้นทางที่เสียหาย

และปรับปรุงความสามารถของผู้ป่วยในการตอบสนอง เราสามารถแสดงให้เห็นแล้วว่าเทคนิคเหล่านี้มีศักยภาพในหมู่อาสาสมัครที่มีสุขภาพดีขั้นตอนต่อไปที่สำคัญนี้จะช่วยให้เราสามารถทดสอบผลของพวกเขาในหมู่ผู้ป่วยด้วย RAINDROP เราหวังว่าการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการกระตุ้นสมองในพื้นที่โดยใช้เทคนิคที่ไม่รุกรานที่ได้มีส่วนร่วมในโครงการวิจัยที่สำคัญเช่นนี้การปรับปรุงผลการรักษาผู้ป่วยมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อทุกสิ่งที่เราทำ ผลการวิจัยสามารถกำหนดรูปแบบการดูแลและปรับปรุงการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับผู้ป่วย