ควบคุมภาวะโปรตีโอสเตส

การสื่อสารระหว่างตัวอ่อนกับแม่ในผู้ใหญ่วัยเจริญพันธุ์นั้นยังควบคุมภาวะโปรตีโอสเตสความยืดหยุ่นของความเครียดและสุขภาพของแม่ ความหมายของผลลัพธ์เหล่านี้คือลูกหลานที่ไม่แข็งแรงส่งเสริมสุขภาพของแม่โดยการป้องกันการเกิดความเสียหายของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับโปรตีนที่ทำให้เกิดการเสื่อมของระบบประสาทในมนุษย์อายุเป็นเรื่องเกี่ยวกับการขาดการควบคุมคุณภาพโปรตีน

เราพบว่าเปลือกไข่ชำรุดแม่จะอยู่ได้นานขึ้นและมีเวลาที่จะมีไข่ที่ดีและลูกหลานที่แข็งแรง การใช้พลังของหน้าจอพันธุกรรมนักวิจัยค้นพบว่าถ้าเปลือกไข่ของไข่ที่ปฏิสนธิเสียหายสัญญาณโมเลกุลจะถูกส่งไปยังแม่ที่ปกป้องเธอจากผลกระทบเชิงลบของโปรตีนมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการเสื่อมระบบประสาท พวกเขาพบว่าสัญญาณนี้ยังช่วยปกป้องแม่จากความเครียดจากสภาพแวดล้อมทำให้เธอสามารถอยู่รอดได้ในสภาวะที่ไม่พึงประสงค์ สิ่งนี้ทำให้เธอมีช่วงเวลาสุขภาพที่ยาวนานยิ่งขึ้นดังนั้นเธอจึงมีเวลามากขึ้นในการผลิตไข่ที่มีสุขภาพดี