กทม.ห่วงผู้ป่วยพิษสุราเรื้อรัง ช่วงสั่งห้ามขายเหล้า

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า จากกรณีกรุงเทพมหานครออกประกาศฯ ฉบับที่ 6 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครโดยมีคำสั่งให้ปิดร้านค้าหรือสถานประกอบการขายสุราทั้งแบบขายส่งและขายปลีก ตั้งแต่วันที่ 10-20 เมษายน 2563 เพื่อลดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อันเป็นโรคติดต่ออันตราย

จำกัดการรวมกลุ่มสังสรรค์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อป้องกันไม่ให้การแพร่ระบาดขยายไปในวงกว้าง และลดความเสี่ยงต่อการติดโรคดังกล่าวนั้นกรุงเทพมหานครมีความห่วงใยในสุขภาพของประชาชน โดยแนะนำให้ผู้ป่วยโรคพิษสุราเรื้อรัง ที่ไม่สามารถควบคุมปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์ได้ หรือเมื่อหยุดดื่มแอลกอฮอล์แล้ว จะมีอาการเหงื่อออก ตัวสั่น มือสั่น หงุดหงิด คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย สับสน หัวใจเต้นเร็ว หรือประสาทหลอน สามารถเข้ารับการรักษาได้ฟรีที่โรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร ทั้ง 10 แห่ง